Документи

Документи2020-08-06T16:40:33+00:00

Документ Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада можете преузети ОВДЕ

Документ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године. можете преузети ОВДЕ

Документ Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020.године можете преузети OВДЕ

Документ Закон о младима можете преузети ОВДЕ

Документ Закон о удружењима можете преузети ОВДЕ

Документ Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2019. можете преузети ОВДЕ

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2018. можете преузети ОВДЕ