Документи

Документи2022-09-09T09:24:23+02:00

Документ Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада можете преузети ОВДЕ

Документ Одлука о пројекту Нови Сад – Град младих, Србија – земља младих можете преузети ОВДЕ.

Документ Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Циљеви одрживог развоја – брошура можете преузети ОВДЕ.

Документ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године. можете преузети ОВДЕ

Документ Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2015-2020.године можете преузети OВДЕ

Документ Закон о младима можете преузети ОВДЕ

Документ Закон о удружењима можете преузети ОВДЕ

Документ Анализа циљева и мера ЛАП-а (2019-2022) можете преузети ОВДЕ

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2021. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – II ЛАП 2021. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2020. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2019. можете преузети ОВДЕ

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији пројеката – ЛАП 2018. можете преузети ОВДЕ