Документи

Документи2023-12-14T18:30:49+01:00

Документ Одлука о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада можете преузети ОВДЕ

Документ Одлука о Пројекту „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ можете преузети ОВДЕ.

Документ Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2022. години можете преузети ОВДЕ.

Документ Истраживање положаја и потреба младих за потребе Локалног акционог плана, 2022. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Истраживање потреба младих за потребе Локалног акционог плана, 31. октобар 2018. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Циљеви одрживог развоја – Брошура можете преузети ОВДЕ.

Документ Стратегијa за младе у Републици Србији за период од 2023. до 2030. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године можете преузети ОВДЕ

Документ Акциони план политике за младе у АП Војводини за период 2023-2025. године можете преузети OВДЕ

Документ Закон о младима можете преузети ОВДЕ

Документ Закон о удружењима можете преузети ОВДЕ

Документ Анализа циљева и мера Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2022. години можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – друга фаза у 2022. години можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – ЛАП 2022. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – II ЛАП 2021. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – ЛАП 2021. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – ЛАП 2020. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – ЛАП 2019. можете преузети ОВДЕ.

Документ Извештај о спроведеном мониторингу и евалуацији програма и пројеката – ЛАП 2018. можете преузети ОВДЕ.