Конкурси2018-05-07T23:49:30+02:00

О КОНКУРСИМА.

Финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада врши се искључиво путем Јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а се расписује најмање једном годишње и објављује на званичној интернет страници Града Новог Сада као и интернет страници Канцеларије за младе.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ:

ПРЕДАЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ИЗВЕШТАВАЊЕ

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ:

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује  Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2024. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма

РЕШЕЊЕ Нови Сад град младих 20 [...]

26. 02. 2024|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2024. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

16. 01. 2024|

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом

Решење Нови Сад град младих - [...]

27. 11. 2023|

Измена конкурсне документације за Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2023. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Измена Конкурсне документације [...]

13. 11. 2023|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2023. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

08. 11. 2023|

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – друга фаза у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом

Решење Пројекат „Нови Сад – гр [...]

24. 10. 2023|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ друга фаза у 2023. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

06. 09. 2023|

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом

Решење ПРОЈЕКАТ „НОВИ САД – ГР [...]

06. 03. 2023|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

18. 01. 2023|