ОК клуб2018-05-07T23:44:38+02:00

О КЛУБУ.

Ради успешног задовољавања једне од приоритетних потреба младих препознате у Локалнoм акционом плану политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе је, уз подршку Министарства омладине и спорта и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, основала Омладински ОК клуб са којим ће заједнички деловати за добробит младих.

Омладински ОК клуб промовише сарадњу у омладинском сектору, обезбедиће стални дијалог, непосредни контакт са младима и ослушкивање њихових интересовања и потреба.

Овај модерно опремљен простор пружа младима могућност да се окупљају, осмишљавају и реализују активности, остваре своје потенцијале и овако оснажени допринесу развоју заједнице.

  • Удружења младих,
  • удружења за младе,
  • студентски и ђачки парламенти,
  • неформалне групе,
  • појединци и сви који се баве младима.

ШТА ОК КЛУБ МОЖЕ ДА ТИ ПОНУДИ

МИСИЈА:

Омладински ОК клуб ће деловати као саставни део Канцеларије за младе Града Новог Сада са циљем да се млади подстакну на активније учешће у заједници и да се умреже локални актери који се баве младима како бисмо у пуном сјају дочекали 2019. годину и оправдали титулу Омладинске престонице Европе.

Подршка, простор и опрема за:

  • окупљање и креативно изражавање младих
  • трибине, промоције, конференције, радионице, културну и уметничку продукцију
  • реализацију пројектних активности омладинских организација и организација за младе
  • укључивање младих у улози волонтера

Галерија: