Конкурси2018-05-07T23:49:30+02:00

О КОНКУРСИМА.

Финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада врши се искључиво путем Јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а се расписује најмање једном годишње и објављује на званичној интернет страници Града Новог Сада као и интернет страници Канцеларије за младе.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ:

ПРЕДАЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ИЗВЕШТАВАЊЕ

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ:

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – трећа фаза у 2022. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Закључак - сагласност за распи [...]

19. 10. 2022|

Јавни позив за подношење пријава за учешће представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, ученичких и студентских парламената, установа, научноистраживачких института и младих са територије Града Новог Сада, у изради Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године

Закључак Јавни позив Израда ЛА [...]

05. 09. 2022|

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ друга фаза у 2022. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом

Решење друга фаза 2022.Преузми [...]

26. 08. 2022|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ – друга фаза у 2022. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Закључак - сагласност за распи [...]

22. 07. 2022|

Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом

РешењеПреузми Изјава о непосто [...]

29. 04. 2022|

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

16. 03. 2022|