Конкурси2018-05-07T23:49:30+02:00

О КОНКУРСИМА.

Финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада врши се искључиво путем Јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а се расписује најмање једном годишње и објављује на званичној интернет страници Града Новог Сада као и интернет страници Канцеларије за младе.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ:

ПРЕДАЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ИЗВЕШТАВАЊЕ

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ:

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса којима се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2022. години и пројеката којима се врши мониторинг и евалуација одобрених програма

Јавни конкурс за финансирање п [...]

16. 03. 2022|