Решење о одобравању програма од јавног интереса којим се реализује Пројекат „Нови Сад – град младих, Србија – земља младих“ у 2023. години и пројекта којим се врши мониторинг и евалуација одобреног програма, са пратећом документацијом