Решење – финансирање пројекта за израду ЛАП-а 2023-2025, са пратећом документацијом