Образац извештаја о реализацији ЛАП програма/пројеката за 2022. годину са табелама и Смерницама