Истраживање положаја и потреба младих за потребе израде Локалног акционог плана политике за младе у Граду Новом Саду за период од 2023. до 2025. године

Линк за приступ попуњавању анкете: Анкета – Потребе и положај младих из Новог Сада 2022.

Комисија за израду Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године у сарадњи са „Европским омладинским центром Војводине“ који реализује пројекат Израда, доношење и промоција Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године креирали су анкету са циљем да се истраже положај и потребе младих у сврху креирања новог стратешког документа – Локалног акционог плана политике за младе у Граду Новом Саду за период од 2023. до 2025. године.

Основни циљ истраживања јесте испитивање ставова и понашања младих (особе старости од 15 до 30 година), на територији Града Новог Сада, а питања која им се постављају односе се на различите аспекте њиховог живота у Новом Саду, а који су од посебног значаја за младе.

Учешће у овом истраживању је добровољно и анонимно.

Попуњавањем Анкете учесници истраживања дају значајан допринос креирању Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године и омогућавају да се процене реалне потребе младих у Новом Саду.

2022-11-14T15:49:04+01:0014. 11. 2022|