Листа вредновања и рангирања – Израда ЛАП-а 2023-2025.