РЕШЕЊЕ II ЛАП 2023. са пратећом документацијом

II Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период од 2023. до 2025. године, за 2023. годину

ОБАВЕЗЕ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

ОБАВЕЗЕ ПОСЛЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

_______________________________________________________________________________________________________________

2023-12-22T15:05:33+01:0022. 12. 2023|