Конкурси2018-05-07T23:49:30+02:00

О КОНКУРСИМА.

Финансирање програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисани Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада врши се искључиво путем Јавног конкурса који расписује Канцеларија за младе уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада. Јавни конкурс за реализацију ЛАП-а се расписује најмање једном годишње и објављује на званичној интернет страници Града Новог Сада као и интернет страници Канцеларије за младе.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ:

ПРЕДАЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОБРАДА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ИЗВЕШТАВАЊЕ

АКТУЕЛНИ КОНКУРСИ:

Обавештење у вези са Јавним конкурсом за финансирање пројеката којима се подстичу млади да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинским активностима у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, за 2019. годину

Смернице Јавног конкурса за фи [...]

24. 10. 2019|