Образац извештаја о реализацији II ЛАП пројеката за 2021. годину са табелама и Смерницама