Решење II ЛАП 2021.

Обавештавају се удружења младих, удружења за младе и њихови савези да је Градско веће Града Новог Сада донело Решење о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године, за 2021. годину, на основу II Јавног конкурса, број: 66-2/2021-138-II, од дана 22. новембра 2021. године.

Уколико је износ одобрених средстава за реализацију програма/пројекта мањи од траженог, удружења/савези су у обавези да до петка, 26. новембра 2021. године, доставе мејлом (на адресу kzm@uprava.novisad.rs) на сагласност Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског сектора следеће документе:

  • Ревидирани буџет (израђује се у односу на буџет предлога програма/пројекта, у складу са висином одобрених средстава: на постојеће буџетске ставке може се распоредити исто или мање средстава, могу се избацити појединачне ставке, а не могу се додавати нове ставке)
  • Ревидирани наративни буџет (усклађује се са ревидираним буџетом, без коришћења скраћеница за набрајање као што су на пример: др, и сл, итд, три тачке)
  • Ревидиране активности програма/пројекта (ако нема измене активности програма/пројекта, доставља се Изјава којом се то потврђује)

У року од три (3) дана по добијању сагласности Комисије, наведена документа и две изјаве:

  1. Изјава да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин већ обезбеђена, и
  2. Изјава о непостојању сукоба интереса,

достављају се Канцеларији за младе путем писарнице Градске управе за опште послове, шалтер сала Градске куће (Трг слободе 1) или се шаљу поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и слично) на адресу:

Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе

Жарка Зрењанина бр. 2

21000 Нови Сад

Након достављања коначне верзије ревидираног буџета, наративног буџета, плана активности, као и обе изјаве, удружења младих, удружења за младе и њихови савези којима су одобрена средства о потписивању Уговора биће благовремено обавештена.

2021-11-23T15:38:26+01:0023. 11. 2021|