Решење ЛАП 2021.

Обавештавају се удружења младих, удружења за младе и савези удружења којима су одобрена средства по Решењу о одобравању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године, за 2021. годину број 66-2/2021-22-II, од дана 23. јуна 2021. године да су дужна да

до петка, 2. јула 2021. године, у складу са одобреним средствима и Смерницама ЛАП 2021, доставе на мејл kzm@uprava.novisad.rs предлоге ревидираних образаца (ревидирани буџета, ревидирани наративни буџет, ревидиране активности) на сагласност Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског сектора.

У року од три (3) дана по добијању сагласности Комисије, коначну верзију ревидираног буџета, ревидираног наративног буџета, ревидираних активности (Изјаве ако нема измене активности), као и обе изјаве (Изјава да средства за реализацију одобреног пројекта нису обезбеђена из других извора и Изјава о непостојању сукоба интереса), удружења су у обавези да доставе у штампаном облику на писарницу Градске управе за опште послове, шалтер сала Градске куће (Трг слободе бр. 1) или пошаљу поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и слично) на адресу:

Градска управа за спорт и омладину

Ул. Жарка Зрењанина бр. 2

21000 Нови Сад

 

Након достављања коначне верзије ревидираног буџета, наративног буџета, плана активности, као и обе изјаве, удружења младих, удружења за младе и савези удружења којима су одобрена средства о потписивању Уговора биће благовремено обавештена.

Напомена: У Смерницама за спровођење одобрених програма и пројеката и подношење извештаја о њиховој реализацији у 2021. години измењен је део текста у поглављу 8. Поврат неутрошених средстава, тако да гласи: „сагласно тачки 13. Уговора о реализацији пројекта којим се остварују потребе и интереси младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада“.

 

Решење ЛАП 2021.

Смернице за спровођење и извештавање – ЛАП 2021.

Ревидирани буџет, наративни буџет и активности – 2021

Изјава да средства за реализацију одобреног пројекта нису обезбеђена из других извора

Изјава о непостојању сукоба интереса

 

2021-06-25T10:18:49+02:0025. 06. 2021|