Образац извештаја о реализацији ЛАП пројеката за 2019. годину (други конкурс) са табелама