Нацрт ЛАП-а за младе стављен на јавну расправу

Комисија за израду Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада спроводи јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године до 4. фебруара 2019. године. Јавна расправа се организује ради прикупљања сугестија и коментара од представника удружења, институција и других заинтересованих појединаца.

Јавна дискусија у оквиру јавне расправе о Нацрту одржаће се у среду, 30. јануара 2019. године, у Плавој сали Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, од 13:00 до 16:00 часова. Сви заинтересовани могу сугестије и коментаре на Нацрт послати и на kzmnovisad@gmail.com.

Нацрт је објављен на интернет презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs и Градске управе за спорт и омладину – Канцеларије за младе www.kzm.novisad.rs 31. децембра 2018. године.

Локални акциони план за младе је основни стратешки градски документ који дефинише приоритетне области за младе и активности које одговарају на специфичне потребе младих одређене средине. ЛАП-ом се обезбеђује допринос спровођењу циљева и приоритета Националне стратегије за младе на локалном нивоу, као и других секторских стратегија које утичу на живот младе особе, те међународних докумената из области омладинске политике. Локалне самоуправе кроз процес израде и спровођења ЛАП-а за младе обезбеђују: планско и дугорочно задовољење потреба младих креирањем мера и услуга прилагођених потребама младих у локалној средини; економичније коришћење постојећих ресурса (материјалних, техничких и људских); унапређење сарадње локалних институција и организација њиховим умрежавањем; економичније и ефикасније коришћење градског буџета намењеног омладинским програмима; могућност успешног коришћења алтернативних извора финансирања.

Нацрт је производ заједничког вишемесечног деловања бројних субјеката омладинске политке којим координише Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе. У изради учествују представници локалне самоуправе, образовних, здравствених, социјалних и културних установа, представници полиције, спортских клубова, удружења грађана и сами млади.

Спроведено је истраживање положаја и потреба младих на територији Града Новог Сада на узорку од 1000 испитаника старости од 15 до 30 година (у узорку заступљени градски и ванградски део, све месте заједнице). Урађена је анализа институција и организација према попуњеним упитницима за процену капацитета субјеката омладинске политике Града Новог Сада, као и деск анализа постојећих докумената који се директно или индиректно баве младима и извештаја о реализацији Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015-2018. године.

Током три недеље одржано је 27 фокус група, на више локација у граду, са укупно 167 учесника – представника 70 организација, представника 27 институција које се директно или индиректно баве младима и самих младих, а до сада је одржано и 16 састанака Групе за подршку изради ЛАП-а у простору Канцеларије за младе, Аполо центар.

Мишљења и ставови младих, кроз спроведено свеобухватно истраживање, обрађени су и уграђени у полазну основу за планирање свих даљих активности.

Закључак-јавна-расправа

Нацрт-ЛАП-НС (1)

2019-02-27T09:31:52+00:0031. 12. 2018|