О нама2023-02-20T09:08:14+01:00

КО СМО МИ.

Канцеларија за младе Града Новог Сада

Канцеларија за младе је сектор у склопу Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада и главни циљ јој је подршка младима да се активно укључе у друштво.

Канцеларија је почела са радом 16. децембра 2009. године.

Канцеларија за младе је сектор у склопу Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада и у њој ће се обављати послови који се односе на:

 • уређење и стварање услова за бригу о младима,
 • доношење и реализацију стратегије и акционог плана политике за младе на територији Града Новог Сада – кроз координацију активности, административну и техничку подршку, омогућавање и обезбеђивање механизама равноправног учешћа младих у овим процесима, обезбеђивањем квалитетног праћења и оцене њиховог остваривања и друго,
 • успостављање и одржавање сарадње са локалним омладинским организацијама, организацијама за младе, удружењима и групама младих, ученичким и студентским парламентима, установама, иснтитуцијама и организацијама које у оквиру своје делатности имају програме за младе; њихово међусобно повезивање, али и повезивање са осталим актерима друштвене заједнице (јавним, јавно комуналним и другим предузећима, другим правним лицима, заинтересованим појединцима и појединкама),
 • стварање услова за омладинско организовање – кроз пружање стручне подршке, али и различитим активностима које имају за циљ јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву,
 • израду пројеката у циљу побољшања положаја младих,
 • информисање младих, координацију, подстицање, помагање и учешће у реализацији различитих активности којима се представљају пројекти, програми, иницијативе и постигнућа младих,
 • и све остале активности којима се младима омогућава и пружа пуна подршка за развој и напредак.

Канцеларија за младе треба да постане сервис младих Новосађана и Новосађанки, који ће им обезбедити активно укључивање у живот Града.

Канцеларија за младе је део система локалне самоуправе.

Сви послови које обавља и активности у које је укључена имају као основни циљ успостављање, развој и унапређење локалне политике за младе. „Њена улога је да обезбеди окружење које омогућава младима да се развију у онакве одрасле особе какве су потребне друштву да би напредовало у будућности.“ (Н. Малетин)

Канцеларија за младе трудиће се да успостави сарадњу са свима који су заинтересовани за остварење интереса младих и могу да им пруже подршку:

 • органи и службе Града
 • државне институције
 • невладин сектор
 • међународне организације
 • студентска удружења
 • академске установе
 • ученички парламенти
 • установе које обезбеђују стипендије
 • хуманитарне организације
 • установе културе
 • медији
 • донатори
 • компаније, агенције
 • алтернативне и неформалне групе
 • угледни појединци и појединке

КАКО КЗМ И ТЕБИ МОЖЕ БИТИ КОРИСНА.

ПРИКЉУЧИ СЕ!

У Канцеларији за младе можеш:

 • добити помоћ у осмишљавању, планирању и реализацији твојих активности
 • добити информације које су ти за реализацију активности потребне
 • успоставити контакте и повезати се са свима којима можеш сарађивати
 • добити препоруку где да тражиш средства и како да их за твоје активности добијеш
 • добити сваку могућу подршку за твоје напоре да се активно укључиш у друштво

а посебно:

 • добити све информације о процесу израде Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада и
 • прикључити се!

УПОЗНАЈ НАШ ТИМ.

Ана Вукчевић

+381 (21) 488-29-48

Пишите:

ana.vukcevic@uprava.novisad.rs 

Мирјана Маравић

+381 (21) 488-29-48

+381 (21) 662-44-70

Пишите:

 mirjana.bumbic@uprava.novisad.rs

kzm@uprava.novisad.rs