РЕШЕЊЕ ЛАП 2019. (Други конкурс)

Обавештавају се удружења младих, удружења за младе и савези удружења којима су одобрена средства по Решењу о одобравању пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се подстичу млади да активно учествују у друштвеним токовима кроз афирмацију и подршку омладинскикм активностима у складу са Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, за 2019. годину, број 66-2/2019-181-II од 5. децембра 2019. године да су дужна да у року од пет (5) дана ревидирају буџет, наративни буџет и план активности у складу са одобреним средствима и Смерницама за спровођење одобрених програма и пројеката и подношење извештаја о њиховој реализацији у 2019. години, и доставе на мејл kzmnovisad@gmail.com предлоге ревидираних образаца на сагласност.

Након добијене сагласности, у року од три (3) дана по добијању сагласности, ревидиран буџет, ревидиран наративни буџет и ревидиране активности, уз попуњене моделе Изјаве да средства нису обезбеђена и Изјаве о непостојању сукоба интереса, све доставити у Канцеларију за младе, Аполо центар, II спрат, сваког радног дана од 11.00 до 15.00 часова.

Решење ЛАП 2019. (Други конкурс)

Смернице-за-спровођење-и-извештавање-ЛАП-2019.

Ревидирани-буџет-наративни-буџет-и-активности-2019.

Изјава-о-непостојању-сукоба-интереса

Изјава-да-средства-нису-обезбеђена

2019-12-06T11:36:18+00:0006. 12. 2019|