Образац извештаја о реализацији ЛАП пројеката за 2019. годину са табелама и Смерницама