Решење ЛАП 2019.

Обавештавају се удружења младих, удружења за младе и савези удружења којима су одобрена средства по Решењу о одбравању пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године, за 2019. годину број 66-2/2019-64-II од 22. августа 2019. године да су дужна да у року од пет (5) дана ревидирају буџет, наративни буџет и план активности у складу са одобреним средствима и доставе на мејл kzmnovisad@gmail.com предлоге ревидираних образаца на сагласност.

Након добијене сагласности, у року од три (3) дана по добијању сагласности, ревидиран буџет, ревидиран наративни буџет и ревидиране активности, уз попуњене моделе Изјаве да средства нису обезбеђена и Изјаве о непостојању сукоба интереса, све обрасце доставити у Канцеларију за младе, Аполо центар, II спрат, сваког радног дана од 11.00 до 15.00 часова.

Решење ЛАП 2019.

Смернице за спровођење и извештавање – ЛАП 2019.

Ревидирани буџет, наративни буџет и активности 2019.

Изјава да средства нису обезбеђена

Изјава о непостојању сукоба интереса

 

2019-08-23T10:01:37+00:0023. 08. 2019|