Листа вредновања и рангирања – Израда ЛАП-а 2019-2022. године