Образац извештаја о реализацији ЛАП пројеката за 2018. годину са табелама