Решење ЛАП 2018.

Обавештавају се удружења младих, удружења за младе и савези удружења којима су одобрена средства по Решењу о одбравању пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора, којима се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација програма и пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2015-2018. године, за 2018 годину број 66-2/2018-15-II од 31. маја 2018. године да су дужна да у року од 7 дана ревидирају буџет, наративни буџет и план активности у складу са одобреним средствима и Смерницама за подносиоце предлога пројеката и доставе у Канцеларију за младе, Аполо центар, II спрат, сваког радног дана од 11:00 до 15:00 или пошаљу скенирано на kzmnovisad@gmail.com.

Решење ЛАП 2018.

Ревидирани буџет и активности

2018-06-05T13:37:38+00:0005. 06. 2018|